OECD: Education at a Glance

 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi tiistaina 18. syyskuuta vuosittaisen koulutusjärjestelmien vertailuraporttinsa Education at a Glance. Raportista käy muun muassa ilmi, että 15–19-vuotiaat suomalaiset nuoret osallistuvat aktiivisesti koulutukseen. Lähes 90 prosenttia ikäluokasta opiskelee pää- tai sivutoimisesti.

Linkki Opetusministeriön sivulle