OECD: Norjan peruskoululaitosta tehostettava

 
Tuoreimmasa OECD:n maakohtaisessa talousraportissa (Economic survey of Norway) on mukana Norjan peruskouluja koskeva luku. Raportin mukaan oppimistulokset ovat liian huonoja kustannuksiin nähden lukemisen, matematiikan ja luonnontieteiden osalta.  Järjestön mukaan Norjassa tulisi mm. parantaa peruskoulun opettajien ammattitaitoa, lisätä ammatin vetovoimaa ja järjestää opettajille enemmän formaalia täydennyskoulutusta.
www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2008/
oecd-med-sokelys-pa-norsk-utdanning-.html?id=524787