OECD har stilt diagnosen på kompetansesystemet

Norge er første land som har gjennomført et stort fellesprosjekt med OECD for å implementere "Skills strategy". Etter fire omfattende workshops i 2013 med diskusjoner blant et stort mangfold av interessenter, er nå diagnosen stilt: I "OECD skills strategy diagnostic report Norway", er det identifisert 12 utfordinger for norsk kompetansesystem framover.

 

I Skills stategy er det fire  kategorier: "utvikling av relevante ferdigheter" (developing relevant skills), aktivering av ferdighetspotensialet  (activating skills supply),  effektiv bruk av ferdigheter (using skills efficiently) og styrking av kompetansesystemet (strengthenng Norway's skills system).. I hver kategori er det løftet fram 3 utfordringer for framtidas  Norge. Blant disse finner vi: satsing på innovasjon og entreprenørskap, bedre utdannings-og karriereveiledning, reduksjon av drop-outs og økt satsing på brede partnerskap. I løpet av 2014 skal Skills strategy prosjektet resultere i en handlingsplan. 

Les hele "diagnostic report" her: PDF

Les kortversjonen her: PDF