OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland

 

Lärare inom finländska lågstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter är engagerade i sitt arbete och upplever att deras arbete uppskattas i samhället. Lågstadielärarna idkar ett flitigt samarbete sinsemellan. Lärare på andra stadiet uppskattar särskilt feedback från eleverna. OECD:s undersökning TALIS 2013 med en rapport över de finländska resultaten överräcktes på torsdagen till undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru. 

TALIS 2013 (Teaching and Learning International Survey) ) är en internationell undersökning om undervisning och inlärning som förverkligas av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). I Finland deltog 193 lågstadier och nästan 3 000 lärare. 146 gymnasier och yrkesläroanstalter samt 2 400 lärare från Finland deltog också.

Läs mer

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet