OECD:ltä kehuja tanskalaiselle ammattikoulutukselle

 
OECD:n tuoreen analyysin mukaan Tanskan ammattikoulutusjärjestelmän vahvuuksia ovat uudistumiskykyisyys, toimiva yhteistyökulttuuri ja eri toimijoiden vahva sitoutuminen järjestelmään. Heikkoutena OECD pitää riittämätöntä tutkimuspohjaa: alalle on ominaista epämuodollinen, alan sisäinen tiedonhankinta. Järjestö kehottaakin Tanskaa panostamaan ammattikoulutuksen tutkimukseen, jotta varmistettaisiin, että alalle saadaan tuoretta tutkimustietoa myös ulkopuolelta.  
Lue koko raportti ”OECD – Systematic Innovation in VET” osoitteessa www.oecd.org/dataoecd/19/23/40892777.pdf