OECD:n koulutusvertailu Education at a Glance 2015 ilmestynyt

OECD:n vuotuinen julkaisu Education at a Glance ilmestyi 24. marraskuuta. Raportti koostuu OECD:n 34 jäsenmaan ja muiden yhteistyömaiden koulutusjärjestelmiä koskevasta tilastotiedosta ja analyyseista.

 
Ensimmäisessä osassa käsitellään maiden väestön koulutustasoa ja koulutuksen vaikutuksia yksilöiden ja yritysten taloustilanteeseen. Islannin osalta on mielenkiintoista havaita, että korkeimpana tutkintonaan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden osuus oli vuonna 2014 laskenut 36 prosenttiin. OECD-maissa keskimäärin 24 % väestöstä on suorittanut pelkästään peruskoulun ja 43 % pelkästään toisen asteen tutkinnon.

Lue lisää aiheesta (englanniksi): Education at a glance; Country note Iceland ​