OECD:n vuoden 2016 Education at a Glance -raportti on ilmestynyt

Raportti sisältää muun muassa OECD-maiden koulutustasoon ja koulutusmenoihin ja liittyvää tilastotietoa.

 

Raportissa on tilastotietoa, joka koskee jäsenmaiden koulutustasoa, koulutusmenoja, koulutuksen saatavuutta ja koulutusjärjestelmien rakennetta. Islannin osalta kiinnostava tieto on esimerkiksi se, että korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 25–64-vuotiaista on 4 % OECD-maiden keskiarvoa korkeampi.

 

Lähde: Islannin opetusministeriö

Education at a glance; Country note Iceland (englanniksi)