Osaamisen validointi pohjoismaissa

– yhdistää yksilöt ja politiikan