Obligatorisk vuxenutbildning i Norden?

Vad hände med Poul Nielsons förslag?

 

Nordisk ministerråd utga 2016 er rapport om Arbeidsliv i Norden: Utfordringer og forslag av Poul Nielson.

Et av forslagene i rapporten handler om obligatorisk voksenutdanning i Norden. I Norden deler vi en kerne av arbeidsformer, normer og verdier til tross for at det finnes en rekke forskjelle mellom landene på arbeidsmarkedsområdet og i arbeidsmarkedspolitikken. Derfor taler vi om ”den nordiske modell” som på en vesenlige punkter er annerledes en forholdene på arbeidsmarkedet i Europa og resten av verden.

 

Rapporten han hentes her