Ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisten konferenssi Oslossa 3.–4.5.2012

 

Ammattimainen konferenssien järjestäjä järjestää oppilaitoksissa toimiville ohjaajille suunnatun konferenssin, jonka tarkoituksena on parantaa uraohjauksen ja sosiaalipedagogisen ohjauksen laatua. Konferenssissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:
• Ohjaus yhtenä oppilaitoksen avaintoiminnoista
• Hyvää uraohjausta kiireisen arjen resurssipulasta huolimatta
• Inspiroidu uusien ohjaustyövälineiden mahdollisuuksista
• Ohjaajan vastuu opiskelijan motivaation ja omien valintojen tukemisessa

Lisää aiheesta (norjaksi): Confex.no