Ohjauskonferenssi Färsaarilla 28. syyskuuta

 

Maanantaina 28.9.2015 järjestetään Torshavnissa Pohjolan talossa konferenssi, jonka pääaiheina ovat uraohjaus, uraosaaminen ja ohjaajan rooli aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessissa.

Konferenssissa esitellään kaksi NVL:n julkaisua. Ensimmäinen julkaisu on NVL:n ja eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen verkoston ELPGN:n tausta-asiakirja, jonka otsikkona on ”Pohjoismainen näkökulma uraosaamiseen ja ohjaukseen – uravalinnat ja uraoppiminen”. Toinen raportti, jonka odotetaan valmistuvan julkaisukuntoon elo-syyskuun vaihteessa, liittyy ohjauksen ja ohjaajan rooliin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (AHOT). Konferenssin ohjelma koostuu alustuksista, pyöreän pöydän keskusteluista ja täysistuntokeskusteluista. Kohderyhmänä ovat viranomaiset, laitosten johto ja ohjaajat eri sektoreilta sekä kaikki, joita nämä aiheet kiinnostavat. Konferenssin järjestävät yhteistyössä NVL:n ohjausverkosto ja Färsaarten NVL-yhteyshenkilö. Lisätietoja ja konferenssin ohjelma päivitetään NVL:n verkkosivujen kalenteriosioon sekä sivustolle www.setur.fo.

Lue lisää uraosaamisesta (norjaksi):