Oikeus oppia

 

Selvityksessä ehdotetaan toimenpiteitä, joilla oppimismahdollisuuksia voitaisiin tukea. Selvitys painottuu perusasteen opintoihin, mutta se sisältää myös toisen asteen opintoja ja aikuiskoulutusta koskevia toimenpiteitä. Ehdotuksiin sisältyy mm. seuraavaa:  

Oikeus erityistukeen

Oikeus erityisopetukseen korvataan oikeudella erityistukeen.  Tämä oikeus on kaikilla oppilailla, jotka eivät menesty opinnoissaan tyydyttävästi, ja siihen sisältyvät niin henkilöstöresurssit, materiaaliset resurssit kuin hallinnolliset toimenpiteet. Selvissä tapauksissa päätös erityistuesta voidaan tehdä ilman asiantuntijalausuntoa.

Joustavampia koulutusohjelmia

Toisen asteen opintojen yleisaineiden opetusohjelmat eriytetään: ammattiin valmistavat ja korkeakouluun valmistavat linjat saavat erilliset opetusohjelmat yhteistenkin aineiden osalta. Peruskoulunsa päättäville oppilaille, joilla ei ole edellytyksiä suorittaa tavallisia toisen asteen opintoja, tehdään yksilöllistetty opinto-ohjelma.

Koko raportti (norjaksi)