Öka satsningarna på yrkesutbildning för vuxna

 
Flera varningsflaggor har höjts över att den åldrande befolkningen kommer göra en mindre del av befolkningen ansvariga för försörjningsbördan. Ofta hörs röster om att vi behöver arbeta längre, men samtidigt finns det många som har svårt att komma in på arbetsmarknaden överhuvudtaget.

En höjd pensionsålder föreslås ofta som en lösning på problemet med försörjningsbördan. Men denna lösning är inte okontroversiell och har kritiserats för att hindra unga från att ta sig in på arbetsmarknaden. Så är dock inte fallet, enligt en analys från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Läs mer

Källa: Dagens Industri