Ökade anslag till vuxenutbildningen

 

Genom understöd i form av en slags studiesedel som beviljas anordnare av utbildning blir det lättare för vuxna utan yrkesexamen att avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen från och med 2011.

Undervisningspersonalens möjligheter till att utveckla sitt yrkeskunnande förbättras genom att fortbildningsprogrammet Kunnig (Osaava) fortsätter.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/09/budjetti.html?lang=sv&extra_locale=sv