Ökat intresse för ämnet svenska som andraspråk

Lärarnas tidning rapporterar att antalet förstahandssökande till lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk hösten 2016 fördubblats jämfört med 2015.

 

Till hösten 2016 har över 3000 sökt utbildning i ämnet svenska som andraspråk (sva). Detta ska jämföras med drygt 1500 förra året. Behovet av lärare som är behöriga att undervisa i svenska som andraspråk är mycket stort. Inom svenska för invandrare (sfi) har enbart 40 procent behörighet i ämnet svenska som andraspråk idag. Regeringen satsar därför drygt 100 miljoner för att utbilda cirka 1000 nya sfi lärare de närmaste åren. Behoven av legitimerade lärare i svenska som andraspråk är också mycket stort inom grund och gymnasieskolan.

Läs mer

Bevara_svenskan.png