Ökat intresse för att få kvalifikationer inplacerade i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för referensramen för kvalifikationer som innebär att branscher och andra utbildningsanordnare kan få sin kvalifikation nivå bestämd och kvalitetssäkrad. Med hjälp av referensramen synliggörs allt lärande och det blir lättare att jämföra olika kvalifikationer från studier och arbetslivet. Sex kvalifikationer är idag inplacerade i ramverket och över 20 handläggs för att få sin kvalifikation nivåbestämd.

 
Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/ Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/

Kerstin Littke utredare på Myndigheten för yrkeshögskolan är en av de som ansvarar för införandet av referensramen. (SeQF) Hon menar att det tydligt märks att intresset för SeQF har ökat:

– Vi märker att allt fler förstår vad SeQF handlar om. Idag har vi kontakt med ett flertal branscher som ser värdet av att beskriva och inplacera kvalifikationer på olika nivåer. Då kan till exempel redan anställda utvecklas för mer avancerade uppdrag och ny personal kan rekryteras på lägre nivå. Även utbildningsanordnare som erbjuder utbildningar utanför det formella utbildningssystemet hör av sig för att de genom SeQF vill tydliggöra nivån på sina utbildningar och vilket kunnande de leder till. Att SeQF också har betydelse för den enskilde märks då ett flertal med äldre examensbevis hört av sig för att fråga om de går att validera mot en SeQF-nivå. Framförallt är målsättningen att de då kan ge behörighet till vidare studier utomlands eller till arbete som kräver en viss kvalifikationsnivå.
 
Läs mer her.