Ökat samarbete för bättre vägledningstjänster

 

Det har gått trögt att sprida resultaten av det riksomfattande utvecklingsarbetet inom vägledningstjänsterna. Ofta har det blivit dellösningar på lokal nivå. Detta kommer fram i en revisionsberättelse där man granskat samarbetet inom studiehandledning och karriärvägledning både riksomfattande och lokalt. Berättelsen är gjord av Statens revisionsverk.

Enligt revisionsverket borde samarbetet mellan de två involverade ministerierna - undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet - utvecklas och effektiveras. Det behövs också en riksomfattande utvärdering av hela vägledningsfältet för att skapa en helhetsbild av de vägledningstjänster som olika sektorer erbjuder.

Läs mera om revisionsverkets ställningstaganden och rekommendationer  

Hela revisionsberättelsen (på finska)