Ökat utbud av utbildning inom social- och hälsovården

 

– Utbildningsutbudet måste planeras så att unga får arbete efter sina studier. Förutom utbudet måste kvaliteten förbättras: kontakten till arbetslivet måste bli tätare inom alla utbildningsnivåer. För att uppnå detta är det meningen att sysselsättning efter studierna tas in som en indikator i högskolornas finansieringsmodell, säger undervisningsminister Henna Virkkunen.
Den kommande regeringen tar ställning till målsättningarna för utbildningsutbudet då utvecklingsplanen för utbildning och forskning slås fast i december.

Läs mera på Minedu.fi