Ökning på sex procent till studiesedlarna

 

Det är bl. a. invandrare, arbetslösa, personer med låg grundutbildning och vuxna med inlärningssvårigheter som kan få stöd till sina studier. Studiesedlar kan också användas för undervisning för seniorer. En del av understödet kan användas för att aktivera målgrupper, som inte alls deltar i studierna, samt för att täcka specialutgifter för uppsökande och stödande verksamhet.
Statsunderstödet av typen studiesedel togs i bruk 2007. Instituten beviljas understöd på basen av ansökningar.

Läs mera: www.oph.fi/finansiering/statsunderstod/fritt_bildningsarbete