Olikheter berikar – ny exempelsamling

 

I förordet betonas Studieförbundens unika kontaktnät som är hämtat direkt ur föreningslivet där många människor med utländsk bakgrund väljer att skapa sina mötesplatser. Genom uppdragsutbildningar och samarbeten med kommuner, arbetsförmedlingar, försäkringskassa och socialtjänst kan folkbildningens förhållningsätt ge förutsättningar för alla människor att skapa sig ett värdigt och meningsfullt liv, både som privatpersoner och som yrkesverksamma.

Läs mer: PDF 

Folkbildningssverige manar till upprop!

Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation – startar i dagarna ett upprop för tolerans och mångfald. Alla Sveriges goda och demokratiska krafter uppmanas hänga på. Nu och innan vardagsrasismen utvecklar sig till en ny norm.

Information om kampanjen kommer snart på: www.studieforbunden.se