Om hållbar utveckling…

 

Men vi har också människor som far illa, vi har stora brister i de mänskliga rättigheterna på olika håll i världen, vi har sjukdomar, fattigdom, tortyr, flyktingar och krig. Vi har uråldriga kulturer som försvinner, vi har motsättningar religioner emellan, vi har diktaturer och vi har ödes elände.

På 1960- och 1970-talet vaknade miljörörelsen, och man kämpande för fred och förståelse.
Idag talar man om att ”säkra en hållbar utveckling”. Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn. Man menar då ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling. Uttrycket hållbar utveckling har kritiserats, och kritiken är i många fall befogad. Det är för brett, för abstrakt, för långt borta. Imorgon är det ”globalt ansvar” som gäller. Är det bättre?

En förändring måste ske, det är forskare och politiker eniga om; allt annat är ohållbart. Den ekonomiska tillväxten kan inte fortsätta på samma sätt i evighet. Men hur ska förändringen ske? Genom piska, lagar eller förordningar? Eller genom morötter, kampanjer och en tro på att det vi gör spelar roll?

Jag tror att var och en måste börja med sig själv.

En förändring av vår livsstil är inte enbart bra för den globala miljön, den skulle också avsevärt höja den enskilda individens livskvalitet. Med andra ord, ”om miljön mår bra, mår du bra”. Kanske kunde tankesättet också fungera tvärtom? ”Om du mår bra, tar du hand om miljön så att den mår bra?” Som det är nu lägger vi ofta ner alltför mycket av vår tid på bilåkande, konsumtion, och ytligheter som trender och statushöjning. Kanske vore det nu hög tid att se över de val vi gjort och ständigt gör? Men var söker man hjälp?

I Svenskfinland finns det flera organisationer som arbetar för hållbar utveckling. Många fina och inspirerande böcker och broschyrer om temat har också utkommit. Men först gäller det att stanna upp och fråga sig själv; Vad är viktigast för mig idag? I morgon? Om tio år? Dvs. vad innebär en hållbar utveckling för mig?