Omfattende effektevaluering af udbytte af efter-og videreuddannelse - i forhold til beskæftigelse og løn

En effektevaluering af voksen- og efteruddannelsessystemet viser bla., at trods forskelle mellem AMU kurser får både faglærte og ufaglærte øget løn og beskæftigelse efter i deltage i AMU kurser og AMU giver også en samfundsøkonomisk gevinst.

 

De ufaglærte får mere ud af kurserne end faglærte hvad angår løn og beskæftigelse.

Undersøgelsen viser også at på det almene niveau bl.a. reducerer HF enkeltfag samt forberedende og almen voksenuddannelse løn og beskæftigelse. Dette skyldes at flere deltagere fortsætter i en ordinær uddannelse.

De videregående efter- og videreuddannelser akademi- diplomuddannelser øger løn og beskæftigelse efter 1-3 år og masteruddannelser ført efter 6 år.

Undersøgelsen er den hidtil mest omfattende af sin art og er gennemført af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs om evalueringen

Læs rapporten