Onko vapaan sivistystyön kenttä liian sisäänpäin kääntynyt?

Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestön Dansk Folkeoplysnings Samrådin vuosikokouksessa aiheesta keskusteltiin alustusten pohjalta.

 

Alustajina toimivat mm. Næstvedin kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajantoimen johtaja Kim Christoffersen Dawartzs ja Malene Thøgersen vapaan sivistystyön tietokeskus VIFOsta. Molemmat viittasivat esityksissään yllä mainittuun ongelmaan. Puhujat näkivät alalla myös paljon potentiaalisia kehitysmahdollisuuksia, kuten muiden oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, erikoiskurssit, joille ihmiset hakeutuvat kaukaakin, vapaaehtoisten koulutus ja omaehtoisen toiminnan tukeminen.

Lue lisää (tanskaksi):

http://vifo.dk/