Onnistunut pohjoismainen kotouttamiskonferenssi

Joukko pohjoismaalaisia kokoontui Norjan Bergeniin keskustelemaan kotouttamisesta ja osallistamisesta kahden tiivistahtisen konferenssipäivän ajaksi.

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Norja oli päättänyt nostaa osallistamisen asialistan kärkeen. Aihetta käsiteltiin erittäin monipuolisesti workshopien, paneelikeskustelujen, opintokäyntien ja puheiden kautta. Konferenssin lähtökohtana oli kolme eri päälinjaa. Keskustelujen punaisena lankana kulkivat kielen merkitys ja rooli ja työelämään sekä kansalaisyhteiskuntaan integroituminen. Näkökulmana oli koko ajan oppiminen ja oppimisen rooli(t) kotoutumisessa.

Juhlallisten julistusten sijaan Bergenissä keskityttiin konkreettisiin haasteisiin ja yhteisten ratkaisujen etsimiseen. Konferenssissa kävi ilmi, että Pohjoismailla on – tai voisi olla – paljon yhteistä kotouttamisasioissa.

Konferenssiin liittyvää materiaalia on jo saatavilla verkossa, ja sitä julkaistaan lisää jatkuvasti.

Lisää aiheesta