Opaskoulutus Ittoqqortoormiitissa

 
Koulutus on suunniteltu paikkakunnan tarpeita ja olemassa olevaa osaamista silmällä pitäen. Lähtökohtana on mielekäs oppiminen ja opiskelijoiden tarpeet. Opiskelijoiden mielestä jotkin koulutuksessa käsitellyt aiheet ovat turhia, koska he tuntevat niitä jo jonkin verran ja ovat hankkineet asiaan liittyvää osaamista pyyntiyhteisössä saamiensa kokemusten kautta.
Opaskoulutus ideoitiin yhteistyössä matkailutoimisto Nanu-Travelin kanssa. Opetusohjelma on kokonaisuudessaan vuoden pituinen ja siihen sisältyy sekä teoriaa että käytännön oppimista. Käytännön taitojen tärkeydestä kertoo se, että opettajiksi on valittu paikallisia metsästäjiä, joilla on opaskokemusta. Koulutuskeskuksessa on tarjolla myös 2- ja 3-vuotisia opetusohjelmia.
Suunnitelmissa on järjestää myös ”pyytäjien vaimoille” suunnattu koulutus, jotta heidänkin osaamistaan voidaan käyttää matkailun kehittämisessä.
Piareersarfiit ovat paikallisia koulutus- ja ohjauskeskuksia. Niitä on kaikissa Grönlannin kaupungeissa ja joillakin pienemmillä paikkakunnilla.