Open Badges - nyckeln till lärarfortbildning?

En ny metod för att synliggöra kunskaper och kompetenser blir allt populärare. Hittills har Open Badges mest använts för att motivera kursdeltagare, men ett Nordplus-projekt bygger nu ramen för lärarfortbildningar.

 
Open Badges presenteras på Internetdagarna 2016. Open Badges presenteras på Internetdagarna 2016.

Det finns många sätt att utnyttja teknologins utveckling inom utbildningssektorn. Ett av de mera innovativa handlar om hur vi kan synliggöra kompetenser, kunskaper och färdigheter. Open Badges är samlingsnamnet på en rad olika aktörers försök att förnya och utveckla en ofta förbisedd del av läroprocessen. Den som handlar om att dokumentera och synliggöra. All formell utbildning mynnar idag ut i någon form av intyg, som bekräftar att utbildningen är genomförd och kanske innehåller en beskrivning av det inlärda och vilken nivå som den lärande uppnått.

Open Badges tar detta ett steg längre, genom att göra processen helt transparent. En Open Badge innehåller ett kunskapsmål, en beskrivning av vad denna kunskap är, hur den mäts, samt allt som den lärande gjort för att uppnå målet.

Kunskap skall här ses i ett mycket vitt perspektiv. Det kan handla om en färdighet, en kompetens, faktakunskap, eller en kombination. Detta gör det möjligt att få ett erkännande för sin tysta kunskap, saker man har lärt sig i arbetslivet, och sin livserfarenhet. Tack vare sin struktur går Open Badges bra att använda även i icke-formella och informella inlärningssituationer. Det är orsaken till varför Bildningsalliansen tillsammans med sina partnerorganisationer i Finland, Sverige och Litauen arbetar med Open Badges i ett Nordplus-projekt.

En bra lärare ska…

Vi har valt att fokusera på lärarkompetenser. Inom folkbildningen och tredje sektorn finns det mängder av goda handledare, volontärer, cirkelledare och timlärare som saknar pedagogisk utbildning. De kan vara hur bra som helst på att lära ut, men har inga papper på det. Att erbjuda fortbildning för dessa grupper är därför ofta mycket komplicerat. Det är svårt att veta vilken nivå man skall utgå ifrån, och det är svårt att motivera målgruppen att fortbilda sig. En betydande del av denna grupp ser inte nödvändigtvis sig själva som lärare, och med ett par timmars undervisning i veckan känner de kanske inte ett så stort behov av att utveckla sina pedagogiska talanger.

Projektet Open Badges för Folkbildning började därför med en öppen enkät med frågor om de viktigaste kompetenserna en bra folkbildare behöver. Vi fick in över 200 svar, vilket gladde oss. Med hjälp av dem har vi kunnat bygga upp en matris med 9 olika Open Badges i tre kategorier. Vi jämförde flera olika matriser som beskriver kompetenser och nivågraderar dem. Till slut bestämde vi oss för att använda EQF-systemet (European Qualifications Framework). Dels uppfattade vi EQFs indelning och nivåer som mest ändamålsenlig, dels är EQF på väg in i alla EUs medlemsländer.

Bara början

När vi kommit så här långt tar det verkliga arbetet vid. Det är en sak att konstatera att en bra lärare är kommunikativ och anpassar sin pedagogik efter gruppen, ja ibland rentav efter individen. Det är en annan sak att dels beskriva och dels bevisa detta. Vi har suttit i långa och mycket intensiva diskussioner där kunskapssyn, vår uppfattning om lärande och om olika inlärningssituationer har stötts och blötts. Det har varit underbart! Vi är själva mitt inne i en process där mycket av det var och en av oss har tagit för givet ifrågasätts, utmanas eller bekräftas. Det är sällan man hinner med att faktiskt sitta ner och fundera igenom vad det hela går ut på. Vi är nu halvvägs igenom projektet, och de första resultaten ser dagens ljus. Vårt ekosystem med 9 Open Badges är nästan färdigskissat. Vi kommer att erbjuda tre olika Open Badges, var och en med tre olika nivåer, som ungefär passar in i EQF 3, 4 och 5. En grupp handlar om vad en god folkbildare behöver, en handlar om metodologiska kompetenser, och en handlar om utvärderingskompetenser. Systemet bygger långt på självutvärdering, och kan anpassas enligt olika institutioners behov. Den som ansöker om en Open Badge gör det alltid gratis. För de som delar ut Open Badges och använder det i sin verksamhet tillkommer en liten årsavgift, som täcker kostnaderna för systemet.

Den nordiska hävstången

Under det första projektårets gång (2016-2017) har vi också deltagit flitigt i nationella och nordiska evenemang för att berätta om Open Badges och för att lyssna på reaktioner och förslag. I de allra flesta fall är mottagandet mycket positivt. Jag tror det är många som ser möjligheterna med ett så pass flexibelt system. Efter den inledande entusiasmen kommer problemen. Att beskriva kompetenser, och förstå hur dessa skall kunna verifieras, är verkligen ingen lätt uppgift. För att kunna skapa något bestående behövs hjälp, och i projektet har vi tydligt märkt att det finns en beställning på det vi gör. Dels behöver flera olika delar av utbildningssektorn metoder som uppmuntrar till och får fart på fortbildningen av pedagogisk personal, dels behövs matriser och metoder som gör det möjligt att applicera Open Badges i olika sammanhang. Detta är inget för en enskild skola eller förening. Tack vare Nordplus har vi kunnat identifiera ett behov, frågat miljöerna om inriktning och fokus, samt byggt upp en modell som fritt kan anpassas och användas. Vi tror inte Open Badges är svaret på alla utmaningar, men vi ser det som ett välkommet tillskott i verktygslådan. Och vi vet att arbetet bara har börjat.

Johanni Larjanko

Projektkoordinator

Läs mer: Openbadge.blog