Open Badges vänder upp och ned på inlärningen

 
Eric Rousselle. Eric Rousselle.

Det var slumpen som förde Lotta Pakanen och Eric Rousselle samman. Hon sökte ett effektivt hjälpmedel för att synliggöra informell kompetens, han har utvecklat ett för det internationella fältet som även passar finländska förhållanden. Vi talar om Open Badges (OB), som i finskan har fått ett eget namn: osaamismerkit, fritt översatt kompetensmärken eller kompetenstecken.

Enligt Pakanen och Rousselle passar Open Badges det finländska samhället, där vi kommit ganska långt i digitalisering och virtualisering och vi har lång erfarenhet av att utvärdera realkompetenser. Vi har en lång tradition inom nätbaserat lärande att falla tillbaka på och i Finland har det redan länge funnits ett genuint intresse för e-learning. Det här innebär att vi glatt tar emot innovationer inom det här området.

Lotta PakanenLotta Pakanen är utbildningsplanerare vid OK-studiecentralen, som erbjuder utbildning för anställda, förtroendevalda och frivilliga inom ett stort antal finländska medborgarorganisationer. Bland dem finns bl.a. Finlands Röda Kors, 4 H och scouterna.

− För organisationerna som är vana att dela ut olika förtjänsttecken har det varit lätt att acceptera att kunnande kan representeras av märken, men nu i digital form, säger Pakanen.

Hon har från början deltagit i utvecklingen av dem i Finland och är förtjust. Att få idén att slå rot hos organisationerna har också underlättats av att de har fått gratis stöd under den tid metoden har utvecklats.

Open Badges gör det möjligt för var och en att digitalt samla och visa all den kunskap och erfarenhet hen har samlat på sig oberoende av formell utbildning och examensbetyg. Open source-programmet gör det möjligt för till exempel organisationer att skapa, presentera och godkänna olika märken. Varje märke, som motsvaras av ett grafiskt tecken, är proppat med information som kan spåras tillbaka den som utfärdat märket och vilka kriterier som använts.

Den som vill visa sin kompetens via Open Badges kan samla information från olika håll, både online och offline.

Seriös validering

Det här låter som ett trevligt spel, och enligt Lotta Pakanen är den största risken med den här typens kompetensbeskrivning att den lätt uppfattas som någonting lätt och skojigt, men inte så mycket mera.

− Det är de facto ett seriöst valideringsinstrument och tecknen är noggrant genomtänkta med klara kriterier för vad som behövs för att man ska kunna få ett tecken.

Enligt Lotta Pakanen är det tack vare Open Badges som man för första gången har kunnat validera den kompetens som personer inom frivilliga organisationer har.

− Märkena kan man få på två sätt, antingen så att organisationen delar ut dem eller så att de som är aktiva inom organisationen ansöker om att få dem.

Motivationen för att samla tecken kan variera. Yngre behöver tecken för att kunna visa och bevisa sin kompetens för en kommande arbetsgivare medan de för äldre kan fungera självförtroendeförhöjande.

− Det är viktigt att visa sig själv vad allt man kan och vilka alla erfarenheten man samlat på sig under årens lopp, säger Pakanen.

Nordiskt märke efterlyses

Är det här början på en inlärningsrevolution?

− Det kan det vara eftersom vi äntligen har ett system som på riktigt visar allt det vi kan. Varje gång du lär dig något nytt blir det synligt och du kan dela det med andra. Hittills har det varit skriftliga betyg och utlåtanden som gällt och de har inte varit speciellt synliga. Det här är en stor förändring, säger Pakanen.

Blir lärandet ytligare på detta sätt?

− Det finns en liten risk att man börjar uppfatta inlärning som ett spel där man samlar märken och att främst det ligger bakom motivationen, men såsom systemet är uppbyggt nu måste du alltid komma ett steg högre, fördjupa dig, för att få ett märke.

Lotta Pakanen är finländsk representant i NVL:s kompetensnätverk och hennes förhoppning är att man ska kunna utveckla flera nordiska Open Badges och samtidigt göra NVL synligt.

− Varje kompetens kunde ha ett märke som man kan söka i hela Norden.

Ekosystem för kunskap

Eric Rousselle, vd för serviceföretaget Discendum i Finland, har sedan början 1990-talet utvecklat e-learning. Han är som fransman fascinerad av hur snabbt finländarna tar till sig nya koncept och tekniker, men är lite bekymrad över att vi inte är lika bra på att vidareutveckla och marknadsföra vårt kunnande. Rousselle har aktivt utvecklat bland annat användningen av e-portfolion och dess utvidgning Open Badges. Under fem år har användningen av e-portfolier vuxit snabbt och i dag finns det ca 40 000 användare i Finland.

Rousselle påpekar att användningen av Open Badges lämpar sig speciellt väl för frivilliga organisationer som dem som skaffar utbildning via OK-studiecentralen.

− Det är unikt och det grundar sig på ett ekosystemtänkande, där organisationerna kan skapa sina alldeles egna märken.

Fenomenbaserat lärande har slagit väl igenom i Finland och den typens undersökande inlärning skapar en bra grogrund för att använda både e-portfolio och Open Badges.

− Fokus flyttas från examina och prestationer till verkligt individbaserat kunnande. Du bestämmer själv vad du vill visa för andra, säger Rousselle.  

Demokrati och jämlikhet är enligt Rousselle en viktig aspekt av denna kunskapssyn.

− Var och en kan göra sina egna val och bestämma hur hen vill utveckla sig och visa upp vad hen kan. Det är ingen utomstående som ger betyg utan du kan själv bygga upp en bild av det du kan. Det tycker jag om.

För personer som har erfarenhet, men saknar formell utbildning är OB speciellt lämpliga.

− Hittills har samhällsduglighet baserat sig snarare på formell utbildning än på erfarenhet, vilket lämnat många med enbart praktiskt kunnande lite utanför. Open Badges utmanar de formella utbildningssystemen och unga som har svårt att få jobb får helt nya möjligheter. Via märken kan man till exempel visa att man kan programmera, har musik och språk som hobby, är aktiv ungdomsledare i en organisation.  

Leder till reflektivt lärande

Rousselle betonar att OB inte är en referensram för kompetens utan ett sätt att göra kunnandet synligt.

− Men det är viktigt att definiera kompetens enligt de europeiska referensramarna (EQF) och att själva märket valideras.

Kommer användningen av OB att revolutionera utbildningen?

− Det är ett verktyg som kan användas både på ett dåligt och ett bra sätt. Om det blir en hype kring dem kan det leda till att betydelsen förminskas och de börjar stöda gamla modeller. Märkena ska inte fungera bara som en ytlig uppmuntran, om du gör det här får du ett märke, utan de ska motivera dig att visa vad du kan. Lärarna måste utarbeta kriterierna för och definiera ett märke och själva undervisningen påverkas genom att kurserna måste byggas upp så att kunnandet kan visas via ett märke. Utgångspunkten är själva kunnandet och det handlar om reflektivt lärande. Läraren ger inte automatiskt ett märke efter avslutad kurs utan eleven ber om att få det genom att fylla i ett formulär, där hen blir tvungen att reflektera över sitt eget lärande. Reflektivt lärande stöder medvetenhet som är en medborgarfärdighet.

Att varje samhällsmedlem kan vara med och bygga upp Open Badges ser Eric Rousselle som en enorm möjlighet.

− Vi kan utveckla ett märke med en målgrupp, till exempel ett toleransmärke i en workshop för barn genom att barnen berättar vad de förstår med tolerans. Då man planerar ett märke måste man reflektera över vad som hänför sig till ens eget kunnande. Det är också ett sätt att kommunicera med läraren utan att det blir topdown och då påverkas även innehållet i undervisningen.

Farmorsmärke på kommande?

Open Badge Factory är en molntjänst utvecklad av Discendum i Finland som i dagens läge har nått ut till användare i femtio länder, både företag och organisationer.

− Finland är klart lokomotivet i den här utvecklingen, säger Rousselle.

I början av april lanserade Discendum plattformen Open Badges Passport, den första där var och en kan förvara och visa upp sina märken, berättar Rousselle stolt. Och riktigt intressant tycker han att det blir om medborgarna själva börjar skapa sina egna märken.

− I framtiden kan en person eller flera skapa märken tillsammans. Det kan finnas ett märke för ”rejäl coach” eller varför inte ett ”farmorsmärke”, där flera tillsammans definierar innehållet tills alla är överens. Sedan kan andra också använda märket.

Rousselle är nöjd med att institutioner som OK-studiecentralen har hoppat på OB-kärran och han hoppas att den fria bildningen nu utnyttjar möjligheten att utmana utbildningsanstalternas monopol i valideringsfrågor.

− Jag hoppas de vågar visa upp det arbete som görs och att människor blir stolta över sina kunskaper. Människorna måste få besluta själva vad de har för värde utan att andra ska behöva fundera ut det åt dem.

Mer om Lotta Pakanens organisation

Mer om Erik Rouselles företag

Open Badge Factory

Open Badge Passport

Twitter:
@OBPassport @OBFactory

#openbadges