Opettajankoulutukseen perustetaan harjoittelukouluja

Opettajaksi opiskelijoiden opetusharjoittelun laatua aiotaan parantaa keskittämällä se entistä harvempiin kouluihin. Hallitus aikoo panostaa 40 miljoonaa kruunua vuodessa harjoittelukoulujen perustamiseen. Ruotsalaisen opettajankoulutuksen laatua on pyritty parantamaan vuonna 2011 toteutetulla uudistuksella. Nyt hallitus haluaa entisestään vahvistaa opetusharjoittelun eli työssä oppimisen roolia koulutuksessa. Nykyisin suurin osa opettajaopiskelijoista hajaantuu moneen eri kouluun. Järjestelmässä on puutteita: muun muassa harjoittelun ohjaus ja seuranta voivat kärsiä.

 

 - Harjoittelu on avain hyvään opettajankoulutukseen. Opiskelijat oppivat ammatin nimenomaan luokassa, opetusministeri Jan Björklund toteaa.

Ruotsin hallitus on ilmoittanut haluavansa perustaa harjoittelukouluja - kouluja, joihin otetaan suurempi määrä  opettajaksi opiskelevia siten, että jokainen opettajaopiskelija suorittaa kaikki harjoittelunsa samassa koulussa. Kokoamalla yhteen kouluun enemmän opettajaharjoittelijoita
voidaan luoda järjestelmä, jossa päteviä harjoittelun ohjaajia on saatavilla enemmän. Oppilaitosten on myös helpompi seurata harjoitteluja. Tarkoituksena on, että ensimmäiset harjoittelukoulut pystyvät aloittamaan toimintansa syksyllä 2014. 

Lisää aiheesta: www.regeringen.se/sb/d/18279/a/232100