Opettajankoulutuksen aivoriihen puheenjohtajuus Tanskalle

 
Aivoriihen jäsenet toimivat dekaaneina maailman arvostetuimmissa kasvatustieteiden tutkimusyksiköissä. He painottavat mm. paremman opettajankoulutuksen merkitystä ja muistuttavat, että opettajien kouluttaminen tulisi nähdä sijoituksena eikä menoeränä. Myös alan kansainvälistä yhteistyötä on lisättävä ja opettajankoulutuksen sisältöä parannettava kumppanuuksien avulla. Opettajankoulutuksen tulee olla houkutteleva vaihtoehto, dekaanit toteavat.  
Puheenjohtajuuteen liittyvän konferenssin yhteydessä DPU julkaisee uuden kansainvälisen Quarterly-aikakauslehden erikoisnumeron, jossa käsitellään opettajankoulutusta kansainvälisestä näkökulmasta. Julkaisun voi tilata sähköpostiosoitteesta quarterly(ät)dpu.dk.
www.dpu.dk/site.aspx?p=6641&newsid1=7515