Opettajankoulutusohjelmien hakijamäärät nousseet huomattavasti

Ensisijaisena vaihtoehtona opettajankoulutukseen hakevien määrä on reilussa nousussa jo jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tämä käy ilmi Ruotsin korkeakouluneuvoston tuoreista tilastoista.

 

Tilastojen mukaan: 
* Ensisijaisena vaihtoehtona opettajankoulutusohjelmiin hakee yli 22 000 hakijaa. Tämä on 12 % enemmän kuin viime vuonna. Hakijamäärässä on reilu nousu nyt jo kolmantena vuonna peräkkäin. 
* Kaikkein eniten ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi tänä vuonna niissä koulutusohjelmissa, joiden suorittajille jaettavasta uudesta tutkintostipendistä hallitus ilmoitti maaliskuussa: matematiikan, tekniikan tai luonnontiedeaineiden aineenopettajan koulutusohjelmissa kasvua oli 30 % ja erityisopettajan/erityispedagogin koulutusohjelmissa 37 %.   

- Lisääntynyt kiinnostus opettajan ammattia kohtaan johtuu ammatin arvostuksen lisäämiseksi tehdyistä määrätietoisista panostuksista, kuten opettajien palkankorotuksista, opettajien laillistamismenettelystä (lärarlegitimation) ja uudesta opettajankoulutuksesta, opetusministeri Jan Björklund sanoo. 

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/18276/a/238967