Opettajat tyytyväisiä ammattiinsa Euroopassa

 

Eurooppalaiset opettajat ovat varsin tyytyväisiä ammattiinsa, mutta useissa maissa yhteiskunta ei tunnu arvostavan ammattia riittävästi. Muutkin kuin suomalaiset opettajat kaipaavat tukea erityisesti uusien teknologioiden käyttöönotossa. EU-komission Eurydice-verkoston laatima raportti The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies kattaa 35 maata. Siinä tarkastellaan monipuolisesti opettajien työoloja, ammattikunnan ikä- ja sukupuolijakaumaa, opettajankoulutusta ja siirtymää opinnoista ammattiin, opettajien täydennyskoulutuksen tarpeita, kansainvälistä liikkuvuutta sekä opettajan ammatin vetovoimaisuutta ja mielikuvia. Raportti perustuu kansallisten Eurydice-yksiköiden tiedon keruuseen ja OECD:n TALIS 2013 aineistoon. Lisäksi lähteenä ovat Eurostatin tilastot. Suurin osa tiedoista on lukuvuodelta 2013-2014.

Lue lisää

Lähde: Opetushallitus