Opettajat tyytyväisiä täydennyskoulutukseen

Pohjoismainen innovaation, tutkimuksen ja koulutuksen tutkimuskeskus NIFU on tutkinut täydennyskoulutukseen vuonna 2013 osallistuneiden norjalaisopettajien kokemuksia.

 
NVL: 10/2013 NVL Uutisia

Valtaosa osallistujista oli tyytyväisiä: 90 % luonnehti koulutusta joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Monet voisivat myös ajatella osallistuvansa uudelleen täydennyskoulutukseen. NIFUn analyysin mukaan työn organisointi työpaikalla vaikuttaa paljon siihen, miten osallistujat kokevat täydennyskoulutuksen. Ne opettajat, joiden työpaikoilla suhtaudutaan myönteisesti osaamisen jakamiseen, kertoivat muita useammin aikovansa muuttaa toimintatapojaan.

Lisätietoa aiheesta Norjan koulutusviraston sivuilla (norjaksi).
Raportti (norjaksi): PDF

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no