Opettajien ja lastentarhanopettajien laillistamismenettely

 

Opettajien ja lastentarhanopettajien pätevyysvaatimuksista ja laillistamisesta säädetään erityisessä asetuksessa. Asetus astuu voimaan 1. heinäkuuta 2011.
Linkki asetukseen: Riksdagen.se

Ruotsin hallituksen verkkosivuilla on pätevyyteen ja laillistamismenettelyyn liittyviä kysymyksiä ja vastauksia: http://regeringen.se/sb/d/13737

Ruotsin kouluvirasto, jonka vastuulla laillistamismenettelyn käsittely on, määritteli hiljattain minkälaista osaamista laillistamismenettelyyn pääseminen edellyttää vastavalmistuneelta opettajalta tai lastentarhanopettajalta.  Säännöissä on määritelty, millaisia valmiuksia opettajien on osoitettava vuoden mittaisen pakollisen perehdytysjakson aikana.
Lisätietoa (ruotsiksi):  www.skolverket.se/sb/d/4387/a/25084