Opettajien palkankorotuksella pyritään parantamaan oppimistuloksia

Oppimistulosten parantamiseksi kouluissa Ruotsin hallitus on päättänyt käyttää kolme miljoonaa kruunua vuodessa opettajille ja eräille muille koulujen henkilöstöryhmille suunnattuihin palkankorotuksiin.

 
Käytännössä palkankorotukset toteutetaan myöntämällä koulutuksen järjestäjille valtionavustusta palkankorotuksiin käytettäväksi. Korotuksia annetaan opettajille, jotka ovat kehittäneet opetusta itsenäisesti tai yhdessä kollegojen kanssa ja näin parantaneet oppimistuloksia tai edistäneet koulun tavoitteiden toteutumista. Hallituksen laskujen mukaan noin 60 000 opettajaa saa 2500–3500 kruunun suuruisen palkankorotuksen. Valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on, että uusi palkankorotus maksetaan tavanomaisen palkankorotuksen lisäksi. Opettajien palkankorotuksiin tarkoitettuja rahoja ei myöskään saa käyttää uusien työntekijöiden rekrytointiin.
Lisää aiheesta (ruotsiksi)