Opettajien täydennyskoulutukseen panostetaan

 
Hallitus pyrkii kohentamaan tilannetta suuntaamalla noin 2,8 miljardia kruunua opettajien täydennyskoulutukseen vuosina 2007–2010. Noin 30 000 opettajaa saa näin tilaisuuden osallistua yliopistoissa ja korkeakouluissa järjestettävään täydennyskoulutukseen. Opettajille maksetaan koulutuksen ajalta 80 % palkasta. http://utbildning.regeringen.se/sb/d/8746/a/81661