Opettajien täydennyskoulutuksesta hyviä tuloksia

 

Oxford Researchin tekemän tutkimuksen mukaan täydennyskoulutuksessa olleet opettajat pohtivat enemmän opetustapojaan ja hyödyntävät useampia opetusmetodeja. Täydennyskoulutuksen antaman lisäosaamisen ansiosta opetuksen laatu ja oppimistulokset kohentuvat.

Lue lisää (norjaksi): Udir.no