Opettajille täydennyskoulutusta heterogeenisten opiskelijaryhmien opettamiseen

Hallitus on myöntänyt 64 miljoonaa Tanskan kruunua nuoriso- ja aikuiskoulutussektorin opettajien täydennyskoulutukseen vuosiksi 2014 – 2015. Nuoriso- ja aikuiskoulutusalan osaamisen kehittämistyöryhmä on määritellyt viisi suuntaviivaa varojen jakamista ohjaamaan.

 

Raportissaan työryhmä nostaa esiin tärkeänä täydennyskoulutuskohteena erityisesti kyvyn opettaa ryhmiä, joissa on eritasoisia ja taustoiltaan erilaisia oppijoita. Lisäksi raportissa painotetaan opettajien välisiä suhteita ja yhteistyötä.

Lue työryhmän raportti (tanskankielinen)
Lue lisää nuoriso- ja aikuiskoulutussektorin opettajien täydennyskoulutuksesta (tanskaksi)