Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta

 

- Opetus - ja kulttuuriministeriö kuvaa nykyistä paremmin ministeriön toimialaa. Nimenmuutos edistää sekä kotimaassa että kansainvälisissä yhteyksissä toimialan ja sen laajuuden hahmottamista. Lisäksi muutoksella luodaan näkyvyyttä kulttuurin yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen kasvulle, toteavat opetusministeri Henna Virkkunen ja kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Koulutuksen, tieteen ja kulttuurin merkityksen kasvaa niin taloudellisena toimintana kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin ja sivistyksen keskeisenä tekijänä. Tälle kehitykselle voidaan osaltaan antaa näkyvyyttä ja yhteiskunnallista arvostusta huomioimalla kulttuuri ministeriön nimessä.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/03/OPM.html?lang=fi