Opetushallituksen aseman, roolin ja tehtävien arviointi

 
Selvitysmiehen tuli arvioida Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät muuttuneessa toimintaympäristössä ja tehdä arvioinnin pohjalta tarpeelliseksi katsomansa Opetushallitusta koskevat kehittämisehdotukset sekä ehdotukset tarvittavista muutoksista muuhun opetustoimen hallintoon ja toimialan ohjaukseen.
Aiheesta lisää: www.minedu.fi/OPM/Koulutus/
artikkelit/selvitysmiestyo/index.html