Opetusministeri kansansivistysvaliokunnan kuultavana raportin johdosta

 

Hallitus aikoo esittää joitakin raportin suosituksiin perustuvia lakiehdotuksia. Kansansivistyskentälle oli erittäin tärkeää keskustella kansansivistykseen kohdistuvista merkittävistä leikkauksista. Ministerin vastauksista ilmeni, ettei määrärahoja olla lisäämässä. Ministeri myös painotti, että kansansivistyksen rahoituksen priorisointi kuuluu kuntien itsehallinnon piiriin. Hallitus ei aio toteuttaa kansansivistysvaliokunnan toiveita määrärahojen lisäämisestä tai aikuiskoulutusmäärärahojen ohjaamisesta kansansivistävään aikuisopetukseen.

Lisätietoa (tanskaksi) ministeriön kotisivuilta: Uvm.dk
ja Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestön sivuilta: Dfs.dk