Opetusministeri vieraili toisen asteen oppilaitoksissa

 

Grönlannin opetusministeri Nivi Olsen (Demokraatit) on vahvasti sitä mieltä, että koko koulutusjärjestelmän tehostaminen edistää Grönlannin taloutta. Vastikään hän vieraili useissa toisen asteen oppilaitoksissa levittämässä tätä viestiä ja kehotti nuoria pyrkimään hyviin tuloksiin niin itsensä kuin yhteiskunnan vuoksi. 

Opetusministerin kierros alkoi Grönlannin pohjoisosassa sijaitsevassa lukiossa, jossa hän esitteli nuorille pitämässään alustuksessa faktoja maista, joihin Grönlantia normaalisti voidaan verrata. Hän kertoi myös, miten nuoret voivat vastustuskyvyn ja tahdonvoiman avulla suorittaa lukion loppuun huolimatta siitä, että Grönlannissa on normaalia saada lapsia lukioaikana. Ministeri Nivi Olsen osoitti vahvan puheenvuoronsa suoraan nuorille ja käytti alustuksessaan esimerkkejä omasta lukioajastaan. Hän keskusteli nykytilanteesta lukion 3. luokan oppilaiden kanssa ja yksivuotisen, opintoihin valmistavan koulutuksen aikuisopiskelijoiden kanssa. Lisäksi ministeri kuunteli opinto-ohjaajien ja opettajien näkemyksiä. Aasiaatin-vierailun aikana saimme myös tilaisuuden pohtia NVL:n toimintaan liittyviä aiheita. Ministerin vierailu synnytti hyvää vuoropuhelua ja antoi opiskelijoille ja opettajille aihetta optimismiin. Ministeri jatkoi kierrostaan vierailemalla Sisimiutissa, Nuukissa ja Qaqortoqissa sijaitsevissa toisen asteen oppilaitoksissa. 

 

Nivi Olsen on vastikään joutunut mediamyrskyn silmään muun muassa siksi, että toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksiin on hankala rekrytoida yliopistokoulutettuja grönlantilaisia. Ylivoimainen enemmistö yliopistotutkinnon suorittaneista grönlantilaisista työskentelee keskushallinnossa tai yrityksissä.  

Grönlannin toisen asteen koulutusuudistusta arvioidaan jatkuvasti, ja tekeillä olevan arviointiraportin mukaan selvää parannusta on tapahtunut vuonna 2013 julkaistun ensimmäisen arviointiraportin jälkeen.

Lue lisää aiheesta (tanskaksi)

Lisää