Opetusministeriö julkisti kaksi raporttia

Opetusministeriö julkisti kaksi raporttia: aiheina aikuisten oppimisen kehitysehdotukset ja opinto- ja uraohjauksen strategiasuunnittelu

 

Aikuisten oppimisen hankeryhmältä raportti 

Aikuisten oppimisen hankeryhmä on laatinut parannus- ja muutosehdotuksia, jotka koskevat toisen asteen tutkintoa vailla oleville aikuisille suunnattavaa opintotarjontaa. Ryhmä oli saanut tehtäväksi laatia ehdotuksia myös yhtenäisestä koulutusjärjestelmästä, joka antaisi aikuisille mahdollisuuden suorittaa opintonsa loppuun edistääkseen uraansa, nostaakseen koulutustasoaan ja parantaakseen jatko-opiskelumahdollisuuksiaan.

Linkki raporttiin (islanniksi)

Strategiasuunnittelun työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa, jotka koskevat opinto- ja uraohjausalan tulevaisuudenvisioita, politiikkaa ja toimenpiteitä. Työryhmä asetettiin toukokuussa 2014. Ryhmään kuului opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja innovaatioministeriön sekä Islannin opinto- ja uraohjausyhdistyksen edustajia.

Linkki raporttiin (islanniksi)

Ministeriö perehtyy parhaillaan yllä mainittuihin raportteihin eikä ole vielä ottanut niihin kantaa, joten raportteihin voi vielä tulla muutoksia.

Ministeriön sivuilta 14.10.2015 poimittu linkki: http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/8397