Opetusministeriön ehdotus valtion vuoden 2009 talousarvioon

 
Painopisteenä on perusopetuksen ja korkeakoulutuksen sekä tutkimuksen laadun kehittäminen sekä taiteen ja kulttuurin toimintaedellytysten varmistaminen, terveysliikunnan ja liikunnan kansalaistoiminnan edistäminen sekä nuorten sosiaalinen vahvistaminen.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/08/
opmbudjetti2009.html?lang=fi