Opetusministeriön pioneerikampanja innovatiivisuuden ja yrittäjyyden asialla

 
Kampanja pyrkii rohkaisemaan opettajia ja kouluttajia uusille poluille kehittämään uudenlaisia koulutusratkaisuja, jotka tuovat esiin opiskelijoiden luovuutta, innovatiivisuutta ja yrittäjäkykyjä. Kampanjan avulla halutaan luoda puitteet opettajille ja kouluttajille tämän työn tekemiseen.
Osa kampanjaa on Pionermagasinet-lehti. Sen uusimmassa numerossa annetaan hyviä neuvoja kouluttajille ja oppilaitosten johdolle innovatiivisuuden ja yrittäjyyden tuomisesta esiin koulutuksessa.
Lisää aiheesta: www.uvm.dk/07/p2.htm?menuid=6410