Opinnot ovat mahdollisuus - tukea ammattikoulutukselle

 

Apurahan tarkoituksena on tukea toisen asteen, korkea-asteen ja aikuiskoulutuksen piiriin kuuluvaa ammattiopintotoimintaa. Tänä vuonna tuetaan hankkeita, jotka kuuluvat johonkin neljästä osa-alueesta:
1)  työelämän ja oppilaitosten väliset hankkeet, joiden tarkoituksena on kehittää, käynnistää ja toteuttaa koulutus jonka jälkeen opintoja voi jatkaa yliopistossa
2) Uudet tai uudistetut kaksivuotiset, tutkintoon johtavat ammattikoulutusohjelmat, jotka antavat kelpoisuuden saman alan jatko-opintoihin
3) Yritysten/organisaatioiden ja koulutuksen tarjoajien väliset yhteishankkeet sekä
4) Ammattikoulutuksen tutkimus.

Lisää aiheesta islanniksi:
www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7607