Opinto- ja tutkintotiedot yhteen paikkaan

Hallitus on antanut 8.6. esityksen uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

 

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Perustettavaan valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettaisiin perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto- ja tutkintotiedot.

Lisäksi perustettaisiin kansallinen opintosuoritus ja tutkintotietojen luovutuspalvelu, joka kokoaa eri tietovarannoissa olevat opintosuoritus- ja tutkintotiedot kaikilta koulutusasteilta yhteen paikkaan. Palvelusta kansalaiset ja viranomaiset saisivat keskitetysti tarvitsemansa tiedot yhdestä paikasta luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Palvelu katsotaan myös edistävän elinikäistä oppimista edistämällä kansalaisia opintoihin hakeutumisessa, opintojen suorittamisessa, työmarkkinoille sijoittumisessa ja työnhaussa sekä helpottamalla opintoetuuksien hakemisessa. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi palvelu mm. vähentää päällekkäisten tiedonsiirtojen tarvetta, tehostaa viranomaisten toimintaa ja helpottaa kansalaisten sähköistä asiointia.

Lisää