Opinto- ja uraohjauksen maisterikoulutus käynnistyy vuonna 2013

 

Yliopistolla toimiva työryhmä laati ehdotuksen koulutusohjelman sisällöstä ja käytännön toteutuksesta. Suunnittelutyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä paikallisten opinto- ja uraohjaajayhdistysten sekä Islannin yliopiston ohjausalan ammattilaisten kanssa. Koulutusohjelman kohderyhmänä ovat ensisijaisesti oppilaitoksissa ja työnvälitystoimistoissa toimivat opinto- ja uraohjauksen ammattilaiset.
Koulutusohjelmaan voivat kuitenkin hakea kaikki aiheesta kiinnostuneet, jotka täyttävät pohjakoulutusvaatimukset.

Lisätietoa koulutuksesta päivitetään jatkuvasti sivustolle www.setur.fo