Opinto-ohjauksella ja AHOTilla suuri merkitys elinikäiselle oppimiselle

 

Tämä viesti sisältyi opetus- ja kulttuuriministeri Rigmor Damin avauspuheenvuoroon Torshavnissa 28.9.2015 järjestetyssä opinto- ja uraohjaajien konferenssissa. Tilaisuuden pääteemoja olivat uraohjaus, uraosaaminen ja ohjaajan rooli aiemmin hankitun osaamisen tunnustamis- ja tunnistamisprosessissa (AHOT). 

Ministeri korosti myös, että ”ohjaus ja AHOT ovat tärkeä osa sitä työtä, jota tehdään uravalintojen sekä uraoppimisen ja -osaamisen kehittämisen parissa”. Tämä työsarka kattaa kaikki koulutusasteet sekä aikuiskoulutuksen. Uusi hallitus on hallitusohjelmassaan asettanut tavoitteeksi luoda kaikille elinikäisen oppimisen näkökulmasta kumpuavia mahdollisuuksia ja rakenteita, johon ohjaus ja AHOT sisältyvät tärkeinä elementteinä.

Ministerin avauspuheen jälkeen konferenssissa kuultiin kaksi esitystä NVL:n opinto- ja uraohjausverkoston edustajilta. Ensin ruotsalainen Jan Lindblom esitteli NVL:n julkaisun ”Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring”. (Uraosaaminen ja ohjaus pohjoismaisesta näkökulmasta – Uravalinnat ja uraoppiminen). Sen jälkeen suomalainen Carola Bryggman piti alustuksen urasuunnitteluvalmiuksien (Career Management Skills, CMS) opettamisesta osana lukion opetusohjelmaa. Anni Karttunen, europpalainen koulutuspolitiikan asiantuntija ja NVL:n AHOT-verkoston jäsen, johdatti alustuksellaan kuulijat seuraavaan aiheeseen, joka oli opinto- ja uraohjaajan rooli AHOTissa. Seuraavaksi raportti ”guidance in validation” esiteltiin ensi kertaa Pohjoismaissa; raportista piti alustuksen NVL:n AHOT-verkoston islantilainen jäsen Gígja Guðmundsdóttir. Molempia teemoja käsiteltiin myös alustusten jälkeen pyöreän pöydän keskusteluissa ja täysistunnoissa. Konferenssin keskeisimpiin johtopäätöksiin kuului, että urasuunnitteluvalmiuksien opetuksen tulisi alkaa jo varhain peruskoulussa ja se tulisi integroida kaikille koulutustasoille; että yksilö on AHOT-prosessin keskipisteessä; että AHOT tulee aina suhteuttaa oppimistuloksiin; ja että AHOT on esimerkki win-win-tilanteesta.

Lue ministerin avauspuhe ”Ráðstevna um CMS og validering”  täältä (tanskaksi)