Opintopiirien vetäjät tärkeä voimavara vapaalle sivistystyölle

Ruotsin 90 000:llä opintopiirien vetäjällä on paljon erilaista osaamista, ja käsitykset heidän toimenkuvastaan vaihtelevat sivistysliitosta toiseen. Muun muassa tällaisiin johtopäätöksiin päädyttiin ruotsalaisessa opintopiirien vetäjiä koskevassa tutkimuksessa.

 
Opintopiirien vetäjät tärkeä voimavara vapaalle sivistystyölle Johannes Jansson/norden.org

Ruotsissa opintopiireihin ja muihin vapaan sivistystyön muotoihin osallistuu vuosittain useita satoja tuhansia ihmisiä, jotka haluavat oppia ja kehittyä yhdessä muiden kanssa. Heistä lähes 90 000 toimii opintopiirin vetäjinä jossakin Ruotsin kymmenestä sivistysliitosta.  

Tutkimuksen tuloksista piirtyy monisyinen kuva siitä, millaista osaamista opintopiirin vetäjältä odotetaan, sekä siitä miten nämä odotukset eroavat toisistaan eri aineissa ja eri sivistysliitoissa. Tuloksissa ilmeneviä eroja voivat selittää sivistysliittojen erilaiset toimintalinjat, niiden historiallinen tausta ja vakiintumisaste sekä näin ollen myös sivistysliittojen osittain toisistaan eriävät arvopohjat.  

Lisää aiheesta osoittteessa Folkbildning.se (ruotsiksi).