Opintotukea ja opiskelijan tulorajaa ehdotetaan nostettavaksi

 
Opintososiaalinen toimikunta esittää, että opintotukea nostetaan 400 kruunulla 9086 kruunuun kuukaudessa ja että vapaan tulon raja nostetaan noin 136 000 kruunuun. Tulorajalla tarkoitetaan summaa, jonka opiskelija voi korkeintaan ansaita ilman että se vaikuttaa opintotukeen. Toimikunta esittää myös, että työtulot vaikuttaisivat vain opintorahan osuuteen opintotuesta.  www.regeringen.se/sb/d/11249/a/123457